logo logo logo
PremiumHosting passes under WY
We are pleased to announce that the 13.08.2019 We have become part
our long-standing technology partner Webglobe - yegon.
READ MORE
I was sent by e-mail, Well arrived. 23.12.2012

I was sent by e-mail, Well arrived.

Send us information, from what address the mail was dispatched, to address what was sent to you together with an indicative time and date, which was posted. Based on the information our zźnamy will check and give you more details.

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Nastavenie pošty v Outlook 2010 (IMAP) 23.04.2012

Nastavenie pošty v Outlook 2010 (IMAP)

1. V hornom menu klikneme na Súbor -> Pridať konto

(more…)

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Nastavenie pošty v Mozilla Thunderbird (IMAP) 23.04.2012

Nastavenie pošty v Mozilla Thunderbird (IMAP)

1. V hornom menu klikneme na Nástroje -> Nastavenie účtov
2. V novootvorenom okne Nastavenie účtov klikneme na Akcie s účtami > Pridať poštový účet

 

(more…)

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Neviem odoslať poštu, no prichádzajúca pošta funguje, what to do? 23.04.2012

Neviem odoslať poštu, no prichádzajúca pošta funguje, what to do?

Pozrite sa vo svojom e-mail klientovi, či máte nastavený ako server odchádzajúcej pošty mail.vasadomena.sk a použité nastavenie “server odchádzajúcej pošty vyžaduje overenie”.

Ak máte nastavenie vykonané korektne, je možné, že port odchadzajúcej pošty (smtp 25) blokuje Váš internetový poskytovateľ, typicky napr. T-COM, a.s.. V tomto prípade zmente port odchádzajúcej pošty na 465 a zvoľte server typu smtps (secured).

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Import Gmail e-mail via POP3 23.04.2011

Import Gmail e-mail via POP3

Google has changed the conditions and necessary to download mail via SSL connection.

Server Name: avalon.nameserver.sk (IP or our webserver)
On SSL
Port 995

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Back to top