logo logo logo
PremiumHosting passes under WY
We are pleased to announce that the 13.08.2019 We have become part
our long-standing technology partner Webglobe - yegon.
READ MORE
Internal server error 23.10.2013

Internal server error

Pri problémoch s hláškou:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Je nutné odkomentovať alebo zmazať riadky obsahujúce “Options” v súbore .htaccess

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Môžem používať funkciu imagecreate v PHP? 23.09.2013

Môžem používať funkciu imagecreate v PHP?

Yes, no odporúčame používať imagecreatetrucolor, imagecreate generuje obrázok len v 256 farbách.

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Odosielanie e-mailov cez PHP pomocou funkcie mail() 23.08.2013

Odosielanie e-mailov cez PHP pomocou funkcie mail()

Pre odosielanie e-mailov pomocou PHP sa používa štandardná funkcia mail(). Pre korektné fungovanie funkcie je nutné odosielať e-mail z existujúceho konta u nás, teda pokiaľ chcete odosielať e-mail z robot@mojadomena.sk, je potrebné, aby ste mali toto konto vytvorené vo Webpanel-i, nie je možné použiť akúkoľvek vymyslenú adresu odosielateľa.

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Ako mám generovať pdf dokumenty cez php? 23.11.2012

Ako mám generovať pdf dokumenty cez php?

Väčšina pdf knižníc je komerčná, dá sa však použiť fpdf, ktorý u nás funguje a je dostupný zdarma.

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Podporujete mod_rewrite? 23.10.2012

Podporujete mod_rewrite?

Yes, mod_rewrite is a standard part of each of our product and is not necessary to be additionally activated.

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Po editácií súboru .htaccess namiesto zobrazenia webovej stránky dostávam Internal Server Error 500, ako si nastavím korektne niektoré PHP direktívy? 23.04.2012

Po editácií súboru .htaccess namiesto zobrazenia webovej stránky dostávam Internal Server Error 500, ako si nastavím korektne niektoré PHP direktívy?

Pre použitie a zmenu nastavení, If e.g.. register_globals, safe_mode_gid a podobne nepoužívajte priame nastavenie cez súbor .htaccess, toto je deaktivované kvôli bezpečnosti. Tieto zmeny vykonáte po prihlásení do Webpanel-u section in the Web -> PHP nastavenia.

 

(more…)

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Testing the site before migration 23.04.2012

Testing the site before migration

Unless us migrate your website and want to check even before starting the domain from us, There are two methods:

  1. preview your website, you can look at http://vasadomena.sk.r.nameserver.sk/, eg. http://premiumhosting.sk.r.nameserver.sk/. For this option does, however, everything works entirely correctly because roads, which are set at different CMS like WordPress
  2. change the HOSTS file on your PC, After this change, the domain It will retrieve from us only on your PC and you can test the overall functionality, napr. 217.67.31.60 www.premiumhosting.sk premiumhosting.sk

Written by Premium Hosting in category Návody (wiki)

0

Back to top