logo logo logo
PremiumHosting passes under WY
We are pleased to announce that the 13.08.2019 We have become part
our long-standing technology partner Webglobe - yegon.
READ MORE

Technické zázemie

Hlavná časť našich serverov sa nachádza v novovybudovanom dátovom centre Benestra (predtým GTS Slovakia). This data center as one of the few in the Slovak Republic meets the strict standards TIER III +. Our DNS servers are divided into 4 geograficky rozdielne lokality pre prípad útoku alebo živelnej katastrofy.

Využívame výhradne značkové serverové technológie SuperMicro® určené na 24 hodinový chod. Súčasnú minimálnu konfiguráciu našich serverov tvoria 4-jadrové procesory Intel® Xeon® v kombinácii s 32 GB ECC DDR4 RAM.

 

 

Backup

O Vaše cenné dáta sa staráme skutočne dôkladne.

Zálohujeme ich automatizovane raz za 24 hours (1x lokálne, 1x externá záloha, 1x záloha do geograficky odlišnej lokality). Naviac, zálohy MySQL databáz za posledných 7 days they are available at any time to FTP servers. Staršie zálohy máme k dispozícii na požiadanie.

Guarantees

Due to high technical guarantee 99.9% the availability of your site.

In practice, If you notice that your site outage caused by our side, we will refund the entire fees for the current month.

Guarantee does not apply to failures caused by:

    • plánovaná, vopred ohlásená servisná odstávka, update server, nutný reštart a podobne (failures under 5 minutes)
    • vplyv vyššej moci a tretích strán (dropout data center, živelná katastrofa a podobne)
Dostupnosť našich služieb sledujeme pomocou nezávislej služby UptimeRobot®.

Summary

Naše dlhoročné skúsenosti a kvalitné technické zázemie (nové a výkonné servery spoločne s najmodernejším datacentrom v SR) zaručujú bezkonkurenčnú kvalitu našich služieb.

To us you can rely on.

Back to top