Technické zázemie

Hlavná časť našich serverov sa nachádza v novovybudovanom dátovom centre Benestra (predtým GTS Slovakia). Toto datacentrum ako jedno z mála v Slovenskej republike spĺňa prísne štandardy TIER III+. Naše DNS servery sú rozdelené na 4 geograficky rozdielne lokality pre prípad útoku alebo živelnej katastrofy.

Využívame výhradne značkové serverové technológie SuperMicro® určené na 24 hodinový chod. Súčasnú minimálnu konfiguráciu našich serverov tvoria 4-jadrové procesory Intel® Xeon® v kombinácii s 32 GB ECC DDR4 RAM.

 

 

Backup

O Vaše cenné dáta sa staráme skutočne dôkladne.

Zálohujeme ich automatizovane raz za 24 hours (1x lokálne, 1x externá záloha, 1x záloha do geograficky odlišnej lokality). Naviac, zálohy MySQL databáz za posledných 7 dní sú Vám kedykoľvek k dispozícii na FTP serveri. Staršie zálohy máme k dispozícii na požiadanie.

Guarantees

Due to high technical guarantee 99.9% the availability of your site.

In practice, If you notice that your site outage caused by our side, we will refund the entire fees for the current month.

Guarantee does not apply to failures caused by:

    • plánovaná, vopred ohlásená servisná odstávka, update server, nutný reštart a podobne (failures under 5 minutes)
    • vplyv vyššej moci a tretích strán (dropout data center, živelná katastrofa a podobne)
Dostupnosť našich služieb sledujeme pomocou nezávislej služby UptimeRobot®.

Summary

Naše dlhoročné skúsenosti a kvalitné technické zázemie (nové a výkonné servery spoločne s najmodernejším datacentrom v SR) zaručujú bezkonkurenčnú kvalitu našich služieb.

Na nás sa môžete spoľahnúť.

Back to top